Informacioni sistem za kompanije

U vremenu brzih informacija, organizacija i komunikacija sa klijentima i zaposlenima su ključne karike svakog poslovanja. Uspostavljanje informacionog sistema u Vašoj kompaniji će Vam pomoći da upravljate tokom komunikacija i pristupate svim informacijama koje su neophodne za Vaše poslovanje.

U KronDesign-u razvijamo korporativna rešenja za mala i velika preduzeća koja se mogu prilagoditi Vašem sistemu i omogućiti Vam visoko-profesionalno poslovanje. Bilo da Vaši zaposleni rade sa različitih lokacija ili je kompanija locirana na jednom mestu moći ćete brzo da pristupate svim izveštajima, radnim planovima, fakturama, ugovorima i drugim dokumentima. Takođe, vaši zaposleni će moći da pristupaju dokumentaciji u zavisnosti od nivoa pristupa. Pomoću ovog softvera možete organizovati celokupno poslovanje, izdavati radne naloge, planirati rokove, i voditi kontrolu troškova.

Naše Intranet/Extranet rešenje Vam pomože da:
 • kontrolišete tokove novca i robe
 • komunicirate sa klijentima i dostavljate potrebne informacije
 • organizujete i delite informacije
 • organizujete i sprovodite tokove posla
 • kreirate interno slakdište informacija
 • poboljšate komunikaciju i saradnju
Koraci realizacije informacionog sistema
 • Projekat
  informacionog
  sistema
 • Verifikacija projekta
 • Implementacija
  projekta/ prototip
 • Puštanje u
  rad softvera
Kontaktirajte nas i uspostavite Vaš informacioni sistem u kompaniji već danas.